C C C C A+ A A- X

Съобщение

Нов съдия в Районен съд - Свищов

Резултат от обявения на 31 май 2024 г. конкурс за заемане на длъжността „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”– 1 щ.бр., по чл. 67, ал.1, т.1 от КТ

12.07.2024 г.

РАЙОНЕН СЪД – СВИЩОВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” – 1 щ.бр., по чл. 67, ал.1, т.1 от КТ

С П И С Ъ К на кандидатите, допуснати до участие в обявения конкурс за длъжността „Съдебен секретар“ в Районен съд – Свищов

РАЙОНЕН СЪД – СВИЩОВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” – 1 щ.бр., по чл. 67, ал.1, т.1 от КТ

Насрочените за 17.05.2023 година открити съдебни заседания по АНД № 91/2023 година, АНД № 81/2023 година, Гр.дело № 140/2023 година, Гр.дело № 276/2021 година, НОХД № 97/2023 година са отсрочени с ново насрочване.

Нов адрес на електронната поща на съда

На вниманието на всички страни по дела и техните процесуални представители

Във връзка с надграждане на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) Ви уведомяваме, че считано от 27.03.2023 г. създаването на личен потребителски профил в ЕПЕП е възможно само през потребителския интерфейс на ЕПЕП от страните по дела и/или техните процесуални представители.
Повече информация за електронните услуги, достъпни в ЕПЕП можете да прочетете ТУК.

ПОКАНА

Получаване по електронен път на иницииращи документи за образуване на делa

Нов съдия в Районен съд - Свищов

Районен съд - Свищов уведомява, че има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ и по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата. За ползването на системата е необходимо да се направи регистрация от съответното лице, което може да бъде осъществено на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/

ЗАПОВЕД № РД-06-213 от 7 юни 2021 година

ЗАПОВЕД № РД-06-124 от 31 март 2021 година

ЗАПОВЕД № РД-06-413 от 23 ноември 2020 година

Промяна на работното време на съда с граждани и адвокати на служби "Деловодство", "Регистратура" и "Бюро съдимост"

Заповед № РД-06-225 от 05.06.2020 г.

Заповед № РД-06-205 от 14.05.2020 г.

Заповед № РД-06-203 от 14.05.2020 г.

Заповед № РД-06-193 от 05.05.2020 г.

Заповед № РД-06-162 от 08.04.2020 г.

Заповед № РД-06-109 от 11.03.2020 г.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация