C C C C A+ A A- X

Съобщение

РАЙОНЕН СЪД – СВИЩОВ ОБЯВЯВА 1 (една) свободна щатна бройка за длъжността „Държавен съдебен изпълнител” при условията на чл.68 ал.1 т.3 от КТ

Протокол с резултат от обявения конкурс за длъжността „Съдебен помощник“ в Районен съд – Свищов

С П И С Ъ К на кандидатите, допуснати до участие в обявения конкурс за длъжността „Съдебен помощник“ в Районен съд – Свищов

Провеждане на конкурс за заемане на длъжността „съдебен помощник“

Получаване по електронен път на иницииращи документи за образуване на делa

Промяна в датата за провеждане на ден на отворените врати

Нов съдия в Районен съд - Свищов

Районен съд - Свищов уведомява, че има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ и по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата. За ползването на системата е необходимо да се направи регистрация от съответното лице, което може да бъде осъществено на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/

ЗАПОВЕД № РД-06-213 от 7 юни 2021 година

ЗАПОВЕД № РД-06-124 от 31 март 2021 година

ЗАПОВЕД № РД-06-413 от 23 ноември 2020 година

Промяна на работното време на съда с граждани и адвокати на служби "Деловодство", "Регистратура" и "Бюро съдимост"

Заповед № РД-06-225 от 05.06.2020 г.

Заповед № РД-06-205 от 14.05.2020 г.

Заповед № РД-06-203 от 14.05.2020 г.

Заповед № РД-06-193 от 05.05.2020 г.

Заповед № РД-06-162 от 08.04.2020 г.

Заповед № РД-06-109 от 11.03.2020 г.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация