C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

Заявление за издаване на изпълнителен лист

Заявление за издаване на удостоверение за прекратен граждански брак

Заявление за препис от присъда по наказателно дело

Заявление за препис от решение по гражданско дело

Заявление за препис от решение по дела от административно-наказателен характер

Теглене на суми от детски влог, когато детето няма навършени 14 години

Теглене на суми от детски влог, когато детето има навършени 14 години

Заявление за подаване на документи

Заявление за връщане на документи

Заявление за издаване на съдебно удостоверение

Заявление за издаване на заверен препис

Заявление за издаване на незаверен препис

Заявление за издаване на свидетелство за съдимост

Заявление за издаване на документи по брачни дела

Заявление за връщане на внесена парична гаранция

Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка

Заявление за образуване на изпълнително дело

Заявление за удостоверение за наличие на изпълнителни дела

Заявление за отказ от наследство

Заявление за сключване на граждански брак

Декларация за даване на съгласие за сключване на граждански брак

Съобщение за прекратен граждански брак

Заявление за освобождаване от съдебни такси

Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за предоставяне на правна помощ по реда на чл. 21, т. 1 и т. 2 от ЗПП

Заявление за правна помощ до съда по образувано дело

Заявление за издаване на удостоверение по чл. 39 съгл.Регламент ЕО 2201-2003г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация