C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Деловодство

Деловодство

ет. 1

0631/6-04-98

delovodstvo@rs-svishtov.com

Служба по вписванията

СИЙКА КРЪСТЕВА

Съдия по вписванията

ет. 1

0631/6-08-77

Бюро Съдимост

Бюро съдимост при Районен съд - Свищов се намира на 1 етаж, стая № 2. Свидетелство за съдимост се издава на лице въз основа на заявление, подадено в районния съд по месторождението му. Заявление за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде подадено и чрез районния съд по местоживеенето на заявителя. Районният съд по местоживеене на лицето служебно изисква справка от бюрото за съдимост по месторождението му, като посочва целта, за която се иска, ако същата е отбелязана в заявлението.
За издаване свидетелство за съдимост е необходимо да представите следните документи:
1. Заявление по образец (изтегли);
2. Лична карта;
3. Документ за платена държавна такса в размер на 5 лв. по сметката на Районен съд – Свищов за държавни такси BG77UNCR96603116321010.
Таксата може да бъде платена в Бюро съдимост чрез ПОС-терминално устройство и валидна банкова карта.
 
Съгласно Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а НК, имат право да заявяват и получават електронно свидетелство за съдимост.
За заявка на електронно свидетелство за съдимост е необходим електронен подпис.
Електронното свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца и има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено в писмена форма, но само в електронен вид и съдържание, достъпно на страница на Министерство на правосъдието, чрез код за достъп, който се предоставя на лицето, за което се отнася.
 
 
Електронното свидетелство за съдимост можете да заявите на специализирания сайт на Министерството на правосъдието: https://cs.mjs.bg/
 

Бюро Съдимост

ет. 1

0631/6-02-30; факс: 0631/6-02-30

Административен секретар

Административен секретар

ет. 2

0631/6-02-93

adm.secretar@rs-svishtov.com

Счетоводство

Главен счетоводител

ет. 2

0631/6-02-93

Съдебни секретари

Съдебни секретари

ет. 2

0631/6-04-98; 6-02-30

sekretari@rs-svishtov.com

Съдебно-изпълнителна служба

МАГДАЛЕНА ИВАНОВА

Държавен съдебен изпълнител

ет. 3

0631/6-02-90; факс: 0631/6-02-90

dsi@rs-svishtov.com

Архив

Архив

ет. 3

0631/6-04-98

archive@rs-svishtov.com

Информационно обслужване и технологии

Системен администратор

ет. 3

0631/6-04-98

admin@rs-svishtov.com

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация